07-02-2012 Artur, Lukasz and Tomasz

Posted on 02/07/12 No Comments Artur Lukasz Tomasz Open Water DiversToday this three friends, Artur, Lukasz and Tomasz from Wroclaw, Poland; absolved the PADI Open Water Diver course. It was a really "crazy". On the day before they came to try diving in the form of Discover Scuba Diving. After the program they liked it so much, that wanted to become certified divers. Being at the end of their holiday time they asked if it would be possible to accomplish it by the end of the next day. We planned it and did it. 🙂 After the return afternoon to the dive shop we headed off to the swimming pool and after that to classroom. By eleven o'clock we finished most of the theory and all the pool sessions was done too. Next day on the way out to dive site we finished of the theory. After the dives, back in dive shop the guys passed their final exam and eight o'clock evening become certified PADI Open Water Divers. Congratulation! 🙂
Dziś trzech przyjaciół, Artur, Łukasz i Tomasz z Wrocławia, Polska; zakończyli kurs PADI Open Water Diver. To był naprawdę szalony wyczyn. W dzień poprzedni chłopcy zgłosili się na wypróbowanie nurkowania poprzez Discover Scuba Diving. Po programie tak im się nurkowanie spodobało że chcieli stać się kwalifikowanymi nurkami. Ponieważ za dużo czasu już im nie zostało z wakacji, spytali czy mogliby ukończyć ten kurs do końca następnego dnia. Zaplanowaliśmy wszystko i to wykonaliśmy. 🙂 Po popołudniowym powrocie na bazę wyruszyliśmy do basenu a potem usiedliśmy w klasie aby uczyć się teorii. O jedenastej w nocy większość teorii była zaabsolwowana i wszystkie nurkowania basenowe zaliczone. Następnego dnia w czasie wypłynięcia do miejsca nurkowego, na statku zakończyliśmy pozostałą część teorii. Po wykonaniu reszty nurkowań i powrocie na bazę nasi panowie napisali i przeszli przez egzamin końcowy i o godzinie ósmej wieczorem zostali nurkami PADI Open Water Diver. Gratulacje! 🙂

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *