23-12-2011 Aleef

Posted on 12/26/11 No Comments Aleef PADI Open Water Diver with Adventure Diversวันนี้ อาลีฟนักเรียนไทยจากมาเลเซีย จบหลักสูตร Open Water Diver กับเรา. น้องอาลีฟมีความตั้งใจเเละพยายามจนทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ทั้งในภาคทฤษฏีเเละปฏิบัติ ขอให้น้องจำเเละนำไปใช้เรื่องความปลอดภัยในการดำน้ำ อย่าลืมที่พี่บอก stop breath thing act เเล้วทุกอย่างจะง่าย ขอให้สนุกกับการดำน้ำในทุกไดว์ฟนะครับ Congratulation !!!!!!!!!

Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *