23-12-2011 Aleef

Posted on 12/26/11 No Comments

Aleef PADI Open Water Diver with Adventure Diversวันนี้ อาลีฟนักเรียนไทยจากมาเลเซีย จบหลักสูตร Open Water Diver กับเรา.

น้องอาลีฟมีความตั้งใจเเละพยายามจนทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี

ทั้งในภาคทฤษฏีเเละปฏิบัติ ขอให้น้องจำเเละนำไปใช้เรื่องความปลอดภัยในการดำน้ำ

อย่าลืมที่พี่บอก stop breath thing act เเล้วทุกอย่างจะง่าย

ขอให้สนุกกับการดำน้ำในทุกไดว์ฟนะครับ

Congratulation !!!!!!!!!


Post a Comment

Your email is never published or shared. Required fields are marked *